Tentoonstelling 2014

De keuring

Om 10 uur kwamen de keurmeesters van de NBvV binnen. Na de begroeting en een kop koffie begonnen Hans Tamminga, Gerrit van Someren en Johan Dermois aan hun moeilijke taak. Zij beoordelen de vogels en bepalen derhalve de prijswinnaars van de show.
De Vogelvereniging Musselkanaal zijn de keurmeesters zeer erkentelijk voor hun flexibele houding i.v.m. de vogelgriep en de daarmede gepaard gaande veranderingen in tijdstippen van inbrengen en keuren van de vogels.