De prijsuitreiking

Na het welkomstwoord van Rudolf Robbe reikte de afgevaardigde van de NBvV, Koert Kars, de prijzen uit. Eén voor één werden de prijswinnaars naar voren geroepen om hun beker, evt. met de Bondsmedaille en een oorkonde in ontvangst te nemen. Willem Ellemann heeft dit jaar de fel begeeerde Bondskruis gewonnen.

De totaallijst met de kampioenen vindt u hier.

Maar er viel nog meer te vieren.
Ons lid A. van der Torre is dit jaar 25 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Daarom mocht Koert hem de bijbehorende jubileumspeld uitreiken.  Roelof feliciteerde de jubilaris met een bos bloemen.