Tentoonstelling 2017

Inbrengen van de vogels

Woensdag 29 november
Om  18:00 uur werden de eerste vogels ingebracht. Het was wat passen en meten in de smalle gang van
D'oale School maar iedereen heeft zich keurig aangepast. Na twee uurtjes waren er meer dan 200 vogels ingebracht. De stellingen zijn gevuld met TT kooitjes en de vluchten zijn bewoont door de grotere kromsnavels. Nadat de vogels zijn verzorgd met water en voer keert kunnen ze rusten en zich gereed maken voor morgen.

Morgenvroeg komen de keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers om de ingezonden
vogels te keuren en met punten waarderen.