Tentoonstelling 2017

De keuring

Donderdag 30 november

Vandaag werden de vogels gekeurd. De keurmeesters Koen Dijkink (EC/Cultuur, Tropen en parkieten), Gerrit van Someren (gras en grote parkieten) en Rikus de Haan (kleur en postuurkanaries) waren al vroeg in D'oale School en na een kopje koffie en een broodje namen ze plaats achter de keurtafels.

Bij de organisatoren was enig nervositeit waar te nemen want Willem kon vanwege lichamelijk ongemak niet komen en Martin heeft, wegens droeve familieomstandigheden, moeten afzeggen.
Dus de overige vrijwilligers Koert en Rudolf (die eigenlijk de administratie zouden doen) en Henk en Leo werden ingezet om de vogels voor te brengen. Met gezamenlijke inspanning lukte het toch om de keurmeesters continu aan het werk te houden.
Maar.... het bloed kruipt waar het niet gaan kan....  later in de morgen kwam Willem, ondanks zijn lichamelijke klachten, toch nog naar het Dorpshuis om te assisteren bij de keuring.

Nadat alle vogels gekeurd waren rolden de uitslagen uit de computer. Deze worden morgenavond om 19:30 uur bekend gemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling.